ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a BRIC Group által gyűjtött és felhasznált személyes információk felhasználására és feldolgozására, és magában foglalja az Ön személyes adatai védelme iránti elkötelezettségünket. A jelen Szabályzat az Önt, mint természetes személy ellenőrzése alá helyezi azt, ahogy az Ön személyes információnak feldolgozása történik. Az Ön személyes információit a jelen Szabályzattal összeegyezhetetlen módon semmiképpen sem fogjuk feldolgozni. A BRIC Group webhelyeinek használatával és személyes információinak megküldésével Ön hozzájárul az ilyen információknak a jelen szabályzatban ismertetettek szerint való gyűjtéséhez, felhasználásához és megosztásához.

A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÚGY VÉDI, HOGY A KÖVETKEZŐKRŐL TÁJÉKOZATJA ÖNT:

 • Az Önről a webhelyeinken keresztül általunk gyűjtött személyes információk típusai;
 • Hogyan gyűjtjük azokat az információkat;
 • Mely általános célokból gyűjtjük az ilyen információkat;
 • Hogyan dolgozzuk fel azokat az információkat;
 • A természetes személyek választási lehetőségei és eszközei azok felhasználásának és közlésének a korlátozására.

LEHETŐSÉGET AD ÖNNEK, HOGY MEGVÁLASSZA:

 • Hogy bizonyos, Ön által szolgáltatott személyes információkat felhasználják-e, és ha igen, hogyan (abban az esetben, ha az ilyen felhasználás nincs összefüggésben azokkal a felhasználási módokkal, amelyek érdekében Ön azokat eredetileg közölte); és
 • Használ-e harmadik fél bizonyos, Ön által szolgáltatott információkat, és ha igen, milyen módon (abban az esetben, ha az ilyen felhasználás nincs összefüggésben azokkal a felhasználási módokkal, amelyek érdekében Ön azokat eredetileg közölte).

BIZTOSÍTJA ÖNT ARRÓL, HOGY A BRIC GROUP:

 • Óvintézkedéseket tesz azért, hogy az Ön személyes információit megvédje az elvesztéssel, visszaéléssel, jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, megváltoztatással vagy megsemmisítéssel szemben;
 • Szabályzatokat és eljárásokat vezet be annak biztosítása végett, hogy a személyes információk őrzésére csak olyan célokból kerüljön sor, amely célokból a gyűjtésükre sor került;
 • Intézkedéseket alkalmaz annak biztosítása végett, hogy pontosan és teljes körűen vettük fel az Ön által szolgáltatott személyes információkat; és
 • Hozzáférést nyújt Önnek a személyes információihoz, valamint eljárásokat nyújt indokolt esetben azoknak az információknak a helyesbítéséhez vagy módosításához.
A számon kérhetőség biztosítása olyan természetes személyek számára, akik úgy vélik, hogy a BRIC Group nem felelt meg ezeknek az adatvédelmi elveknek.

INFORMÁCIÓK, AMELYEKET KÖZVETLENÜL ÖNTŐL GYŰJTÜNK

Az Ön által közvetlenül nekünk a webhelyeinken való regisztrálással, telefonhívásokon keresztül, e-mailen szolgáltatott személyes információkat vagy a velünk közvetlenül egyéb módon közölt információkat gyűjtjük. Az Öntől esetleg közvetlenül gyűjtött információk típusa magában foglalhatja, például, az Ön nevét, e-mail-címét, telefonszámát, a tartózkodási helye szerinti országot, postai címét, születési dátumát, stb.

INFORMÁCIÓK, AMELYEKET AKKOR GYŰJTÜNK, AMIKOR ÖN FELKERESI A WEBHELYEINKET, ONLINE HIRDETÉSEINKET VAGY PROMÓCIÓINKAT

Amikor Ön felkeresi a webhelyeinket, és megtekinti az online hirdetéseinket és promócióinkat, sütiket és harmadik felektől származó más hasonló technológiákat alkalmazunk, amelyek automatikusan gyűjtenek információkat Önről. Az ilyen technológiák révén Önről általunk esetleg gyűjtött információk típusának példái közé tartozhatnak az Ön készülékére, webes böngészőjére, operációs rendszerére, IP-címére, az Ön által megtekintett weboldalakra, a kattintás után megnyitott weboldalakra és a BRIC Grouptól kapott és Ön által megnyitott e-mailekre, stb. vonatkozó információk.

HARMADIK FELEK HIRDETÉSEI ÉS SÜTIJEI

Egyedi sütit helyezhetünk az Ön merevlemezére vagy sütit ismerhetünk fel azon, és a jelen webhelyre és más webhelyekre tett látogatásairól szóló információit felhasználhatjuk (ide nem értve az Ön nevét, címét, e-mail-címét és telefonszámát), hogy mérjük hirdetési tevékenységünk hatékonyságát és fokozzuk az Ön megtekintési élményét.

MIÉRT GYŰJTÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT – ÜGYFELEINK MEGISMERÉSE

Az Önről gyűjtött információkat arra használjuk, hogy az érdeklődési körébe tartozó termékekkel, ajánlatokkal és szolgáltatásokkal lássuk el Önt, és olyan hirdetéseket, promóciókat vagy egyéb tartalmat mutassunk, amelyek Önt érdekelhetik. A BRIC Group az első osztályú ingatlanszolgáltatások üzletágában tevékenykedik, amelyhez több kell, mint egyszerűen csak az innovatív szolgáltatások kínálata. Szükséges hozzá, hogy mi értsük Önt, az ügyfelünket és az Ön igényeit. Önt elsősorban az Ön által nekünk az egy vagy több szolgáltatásunkra való feliratkozáskor és azok használata során szolgáltatott információk révén ismerjük meg. Az Ön által szolgáltatott információk az alapvető elérhetőségi adatoktól a fizetési információkon át a pénzügyi követelményekig és az Ön által keresett ingatlanok részletes információig terjednek. Miután feliratkozott a szolgáltatásainkra, mi kommunikálhatunk Önnel az általunk nyújtott szolgáltatásokra vagy azokkal a szolgáltatásokkal összefüggő egyéb ügyekre vonatkozó esetleges érdeklődésével és technikai kérdéseivel kapcsolatban. Ezek a közlések nagyon fontosak az Önnel való kapcsolatunk és azon képességünk szempontjából, hogy kiváló minőségű, az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek. Operatív és minőségbiztosítási célokból feljegyezzük, használja-e Ön, és ha igen, hogyan használja az általunk nyújtott információkat és szolgáltatásokat, például az oldalak látogatottsági mintáinak rögzítése és a felhasználóknak az oldalak fájljaihoz való hozzáférését tartalmazó naplófájlok révén.

HARMADIK FELEK HIRDETÉSEI ÉS SÜTIJEI

Az Önről szóló információkat üzleti tevékenységünk figyelemmel kísérése és fejlesztése céljával használjuk, továbbá annak biztosítása végett, hogy mi: (i) rendesen számoljunk el Önnel, (ii) a fiókját a velünk kötött megállapodásainak megfelelően adminisztráljuk, és (iii) megfelelően teljesítsük az Ön által kért szolgáltatásokat. Az általunk gyűjtött információkat a belső műveleteink figyelemmel kísérésére, fejlesztésére és a felhasználóinknak a webhely-hálózatunkon szerzett élményeinek jobbításához használjuk. Például, a webhelyek forgalmi adatait összefüggésbe hozhatjuk az egyes felhasználóra vonatkozó adatokkal. Ezek az adatok segítenek nekünk annak megállapításában, hány ügyfelünk használja a webhely részeit, aminek révén azt fejleszteni tudjuk a lehető legtöbb ügyfél igényeihez való illeszkedés végett. Az átfogó statisztikai adatokat le is bonthatjuk az ügyfelek doménnevei, böngészőtípusai és a MIME-típusok szerint az ilyen információknak (minden felhasználó böngészőjében megtalálható információknak) a böngésző sztringjéből való kiolvasása révén. A webhely-hálózatunk felhasználói élményének fokozása érdekében általunk való információ-felhasználás egy másik példája az, hogy süti fájlokra támaszkodunk. Süti fájlokat azért használunk, hogy a felhasználóink könnyebben hozzáférjenek a webhelyünkhöz vagy a szolgáltatásainkhoz. A süti fájlok kis adatfájlok, amelyeket bizonyos webhelyek az Ön merevlemezére írnak, amikor Ön felkeresi azokat. A süti fájlok olyan információkat tartalmazhatnak, mint egy felhasználói azonosító, amelyet a webhely az Ön által felkeresett oldalak nyomon követésére használ. Azonban a süti csak olyan személyes információt tartalmazhat, amelyet Ön saját maga szolgáltat. A sütik nem tudnak adatokat kiolvasni a z Ön merevlemezéről vagy más webhelyek által létrehozott süti fájlokat olvasni. Sütiket használunk a felhasználó forgalmi mintáinak nyomon követéséhez (a fent leírtak szerint), amikor Ön a BRIC Group szolgáltatásaira regisztrál. Amikor Ön regisztrál, sütit használhatunk egy egyedi, véletlenül választott felhasználói azonosító eltárolásához. Ezt az azonosítót használjuk az Ön névtelen azonosításához az adatbázisunkban és a webhelyünkön Ön által felkeresett oldalak nyomon követéséhez. Ha úgy állította be a böngészőjét, hogy sütik elfogadása előtt figyelmeztesse Önt, minden egyes süti alkalmával egy figyelmeztető üzenetet fog kapni.  A sütiket elutasíthatja, ha kikapcsolja azokat a böngészőjében, viszont vannak webhelyeink, amelyek a hozzáféréshez sütit követelnek. Az Ön személyes adatait gyűjtő kívülálló hirdetők és más marketing-szolgáltatók közé tartozhatnak például a Google – Analytics és az Adwords; az olyan közösségi média platformok, mint a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+; Yahoo; a célcsoport-szerző űrlapok – zapier.com; e-mail marketing szolgálatók – Mailchimp.  

MIT TESZÜNK AZ ÖN INFORMÁCIÓIVAL

Elkötelezettek vagyunk annak biztosítása iránt, hogy az Ön információi biztonságban legyenek, és eljárásokat vezettünk be az Ön személyes adatainak megóvása érdekében. Az Ön információit házon belül, a BRIC Group vállalati irodáiban védett szervereken dolgozzuk fel és tároljuk. Rendes körülmények között az Ön adatait az Ön által szolgáltatott információk alapján meghatározott tartózkodási helyéhez legközelebbi irodában tároljuk.  

SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A marketing és szolgáltatásfrissítési célból birtokunkban lévő személyes adatokat addig az időpontig őrizzük, amíg Ön nem közli velünk, hogy többé nem kíván ilyen információkat kapni. A személyes információkat addig őrizzük, amíg az szükséges azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekért azokat gyűjtöttük a jelen Adatvédelmi szabályzatban vázoltak szerint, beleértve a jogi, számviteli és jelentéstételi előírások kielégítésének céljait, hacsak jogszabály nem ír elő vagy enged meg hosszabb megőrzési időt.  

KIKKEL OSZTHATUNK MEG INFORMÁCIÓKAT

Kívülálló vállalatokkal nem osztjuk meg az Ön személyes információit. Egyetlen kívülálló szolgáltatónak sincs hozzáférése az Ön adataihoz, hacsak azt jogszabály konkrétan elő nem írja.  

AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK

A BRIC Group tiszteletben tartja és értékeli a kapcsolatai biztonságát és személyes adataik védelmét. A BRIC Group szigorú biztonsági eljárásrendet követ a személyes információk tárolása és közlése terén a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása végett. Személyes adatot a kapcsolatainkról és az adminisztrációs adatbázisunkról vagy már elvállalt vagy folyamatban lévő munka miatt vagy azért birtokolunk, mert úgy véljük, hogy ügyfeleink érdekeltek lehetnek abban, hogy a vállalkozásunkról és szolgáltatásainkról szóló anyagokat kapjanak tőlünk. Ilyenformán birtokunkban vannak az ügyfeleink elérhetőségi adatai és az ügyfélkapcsolatunk története. Ennek révén hatékonyan tudjuk kezelni az ügyfélkapcsolatainkat és érdeklődésre számot tartó cikkeket tudunk küldeni, hogy Ön ne kapjon felesleges anyagokat. Ha már nem kíván tőlünk e-mailt vagy más közléseket kapni, akkor ezt bármikor megteheti a privacy@bric-investment.com címre küldött e-maillel vagy az összes közleményünkben megtalálható leiratkozási linkekre való kattintással. Az általunk, mint vállalat által nyújtott adatvédelmi intézkedéseken felül a munkavállalóink Önállóan felelősek a jelen Adatvédelmi szabályzatnak való megfelelés biztosításáért az alább leírtak szerint.  

A MUNKAVÁLLALÓK FELELŐSSÉGE

A BRIC Groupnak csak azok a munkavállalói kapnak arra felhatalmazást, akiknek legitim üzleti érdekük fűződik az általunk szerzett személyes információkhoz való hozzáféréshez és azok kezeléséhez. A BRIC Group munkavállalói számára tilos és fegyelmi eljárásra szolgál alapul az ilyen információkhoz való jogosulatlan hozzáférés és ezek felhasználása. Ezen felül az információkezelő rendszereink úgy vannak konfigurálva, hogy a munkavállalókat megakadályozzák vagy meggátolják az olyan információkhoz való hozzáférésben, amelyhez nincs hozzáférési joguk.  

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI ÉS JOGAI

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek jogai vannak az Ön személyes adataival összefüggésben. Ha Ön úgy vélné, hogy az Önről birtokunkban lévő bármely adat hibás vagy hiányos, jogában áll kérnie, hogy az ilyen információkat megtekintse, helyesbítse vagy töröltesse. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@bric-investment.com címen. Abban az esetben, ha panaszt akar tenni amiatt, ahogy mi a személyes adatait kezeltük, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@bric-investment.com címen, és mi kivizsgáljuk a panaszát és Önnel együtt fogunk működni az ügy megoldása érdekében.  

ÉRTESÍTÉS A VÁLTOZTATÁSOKRÓL

A jelen Adatvédelmi szabályzat esetleges változtatásait 30 nappal a hatálybalépésük előtt fogjuk közzé tenni, hogy Ön mindig tudja, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel, és milyen körülmények között tesszük közzé azokat, ha egyáltalán úgy teszünk. Ön felel azért, hogy időközönként ellenőrizze a webhelyünkön, hogy történt-e változtatás a jelen Adatvédelmi szabályzatban. A szolgáltatásunk folytatólagos használata azt jelzi, hogy Ön elfogadja az ilyen változtatásokat. Ön visszautasíthatja a személyes információi gyűjtését, felhasználását és közlését érintően közölt változtatásokat a privacy@bric-investment.com címre való e-mail küldésével. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írjon a privacy@bric-investment.com címre.  

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen feltételekben:
 1. „Jelen webhely” alatt az interneten való jelenlétünk értendő;
 2. a többes szám első személyű névmások alatt a BRIC Group és adott esetben annak tisztségviselői, munkavállalói és felhatalmazott megbízottjai értendők; és
 3. az „Ön” névmás és annak ragozott alakjai olyan természetes személyre, társaságra vagy vállalkozásra utalnak (függetlenül attól, hogy befektetőként regisztráltuk-e vagy sem), akinek a részére Szolgáltatásokat nyújtunk különböző eszközökkel, az ezekre való korlátozás nélkül ideértve a telefont, személyes kapcsolatot, postai levelezést, elektronikus postát, a mi bric-investment.com webhelyünkön, továbbiakban a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatásokat.